Spoorlaan 350, twee vm. fabrikantenwoningen

Het brede pand staat sinds 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst. De meelhandelaren gebroeders Bruyelle hebben er van 1885 tot 1918 gewoond.

In Tilburg Noord is er een straat naar hen genoemd, naar de meelfabrikanten Bruyelle.

In 1864 komt stoommeelfabrikant Hyppolite Bruyelle vanuit Cambrai in Frankrijk via Roermond naar Tilburg en vraagt in 1883 bouwvergunning aan voor het bouwen van een stoommeelmolen met stoommachine van 75 paardenkracht. De fabriek komt in het gebied tussen de Telegraafstraat en de Spoorlaan, achter de Willem II- straat.

Hyppolite die wat verderop aan de Spoorlaan gaat wonen bouwt vervolgens twee woonhuizen voor zijn zonen Hyppolite en Leon. Rond 1918 vertrekt de familie naar Den Bosch waar de fabriek zich in tegenstelling tot Tilburg, waar de aanleg van het Wilhelminakanaal stagneerde, zich aan het water kan vestigen.

In 1918 nam de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond de woonhuizen over en vestigde hier zijn hoofdkantoor. In 2008 verhuisde de N.C.B. naar Den Bosch, inmiddels onder de naam ZLTO.

Het pand, waarvan alleen de gevel nog grotendeels intact is, is nog steeds in gebruik als kantoor. Oorspronkelijk waren de beide entreetravees identiek maar in de kantoorversie is de westentree vervallen.

De monumentenbeschrijving spreekt van ‘een architectuurhistorische waarde door de gaafheid en de rijke uitvoering. De palazzoachtige uitstraling is uniek voor Tilburg’

Over het monument

Spoorlaan 350
5038 CC  Tilburg