Spoorlaan 382, herenhuis

De gevel van het pand, drie lagen hoog en geheel symmetrisch, behalve de entree.

Het voormalige woonhuis, nu in gebruik als kantoor, is een rijksmonument, gebouwd in een eclectische stijl rond 1902 voor houthandelaar J. van Hoof, de vader van architect van Hoof die enkele jaren later de buurhuizen 384 en 386 ontwierp. We zien een hoog huis van  drie bouwlagen afgedekt door een schilddak met de nok dwars op de straat. Een middenrisaliet met twee balkons erin, maar niet de entree zoals we dat bij dit soort gevels gewend zijn. Veel drukte in de gevel door wit gepleisterde stroken in het metselwerk.
Het pand vertoont veel gelijkenis met het herenhuis dat wat verder op de Spoorlaan gebouwd is, op nr. 424, ook een rijksmonument. Steenfabrikant F.C. van den Heuvel (1866-1932), in 1897 gehuwd met J.P. Eras, liet beide huizen rond 1902 bouwen. De redengevende monumentenomschrijving van nr. 424 wijst Leo Goyaerts als architect van dat pand aan terwijl de beschrijver van dit pand laat weten dat de architect onbekend is. De conclusie dat Goyaerts ook dit pand ontwierp ligt echter voor de hand. Goyaerts ( 1852-1918) was medeoprichter van de Ambachtsschool aan de Spoorlaan en was van 1896 tot 1918 wethouder.

Over het monument

Spoorlaan 382
5038 CD  Tilburg