Stadskantoor 1

Dit door Kraaijvanger Architekten ontworpen stadskantoor neemt een prominente plek in op de Wederopbouw Top 40 van de Heemkundekring Tilborch, het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut.

Het gebouw vormt het middelpunt van een nieuwe stedenbouwkundige setting die in de jaren zestig is gerealiseerd. Het oude en het nieuwe Tilburg ontmoeten hier elkaar. 'De Zwarte Doos” wordt het gebouw in de volksmond genoemd. Het verving het negentiende-eeuwse stadhuis aan de Oude Markt dat moest wijken voor de cityring. Het strakke zwarte gebouw moest, neutraal in vormgeving, het rijk versierde paleis ernaast met rust laten. Dat is honderd procent gelukt. Daarnaast kreeg het gebouw op de begane grond aan alle kanten glazen gevels die met hun fraaie detaillering ‘haut chique’ uitstralen. Deze grote ramen maken het gemeentelijk functioneren zichtbaar.

Het stadskantoor bestaat uit drie in elkaar geschoven volumes. Aan de zuidkant een laag volume met daarin de stadswinkel. Het laat voldoende ruimte vrij om de achterzijde van het paleis in al zijn schoonheid te tonen. In het midden is de kantoortoren gebouwd. Aan de westkant is de bestuursvleugel zodanig gepositioneerd dat er tussen kerk en stadhuis voldoende ruimte rest voor de ontmoeting van oud en nieuw. Ook aan de kant van de Katterug is er voldoende ruimte overgebleven voor het grootstedelijk gebaar van de Katterug richting het nieuwe Koningsplein. Fraaie bomen zorgen hier met allure voor een groene bekroning van deze ruimte. De naam Zwarte Doos doet te weinig recht aan dit gebouw.

Het Stadskantoor is tussen 2019 en 2021 grondig verbouwd en uitgebreid.

Over het monument

Stadhuisplein 130
5038 TC  Tilburg