Standbeeld Willem II

Het standbeeld van Koning Willem II als opperbevelhebber van het leger is gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Edouard F. Georges en is rijksmonument.

De bronzen beelden zijn in Parijs gegoten en op 23 maart 1854 in Den Haag onthuld. Rond 1920 was dit beeld in Den Haag uit de gratie geraakt en men wilde een nieuw standbeeld van Willem II. In Luxemburg, waar koning Willem II ook groothertog was, werd een ruiterstandbeeld opgericht op de Place Guillaume II en een kopie daarvan ging naar Den Haag. Tilburg kocht het standbeeld van den Haag voor 1000 gulden en dat werd op 26 september 1924 door koningin Wilhelmina onthuld.

De vier vrouwenfiguren op de hoeken van de hardstenen sokkel stellen voor: het koningschap (met kroon en scepter), de wetgeving (met de wet in de linker- en een pen in de rechterhand; de veer is gestolen), de schoonheid (houdt een lauwerkrans omhoog), en de welvaart (met een hoorn des overvloeds en geldstukken). Op het voetstuk staan onder andere de plaatsen vermeld waar Willem II als militair overwinningen heeft behaald, waaronder Quattre-Bras, Waterloo, Hasselt en Leuven.

Willem II is voor Nederland belangrijk geweest als militair. Hij aanvaardde het constitutionele koningschap en bepleitte godsdienstvrijheid. In Tilburg stimuleerde hij de heidecultuur op de Koningshoeven, het societyleven van harmonieën en gilden en de wolindustrie. Hij kocht hier veel onroerend goed en bouwde er zijn nieuwe paleis. Ook sprak hij hier de woorden: “Hier adem ik vrij en voel mij gelukkig”.

Over het monument

Heuvel
5038  Tilburg