Telefoonstraat 22, vm. winkelwoonhuis en biljartfabriek

Het pand staat sinds 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst, dateert van 1903 en is gebouwd in een neorenaissance stijl. De oorspronkelijke opdrachtgever is Anton Roothaert. Zijn architect is onbekend gebleven.

Eerder besteedden wij in moNUment 432 aandacht aan het buurpand op nr.18 en 20, dat dezelfde Roothaert hier in 1906 realiseerde met de toen al bekende architect Jos. Donders. Zowel 18 en 20 als 22 zijn gemeentelijk monument geworden. Maar om verschillende redenen. Nr. 18 en 20 vanwege de kwaliteit van de architectuur, nr. 22 ongetwijfeld omdat hier op dit adres de biljartfabriek gevestigd was. Er zijn nog wel mooie dingen in de gevel te zien zoals de korfboog boven de inrijpoort maar het is toch vooral de cultuurhistorische waarde van de biljartfabriek die de doorslag heeft gegeven. Het pand herinnert aan ambachtelijke nijverheid in het stadscentrum van Tilburg maar ook aan een biljartfabriek van landelijke betekenis.

Overigens was bij de monumentaanwijzing in 2004 de fabriek niet meer in functie. Immers, in 1993 werd deze al door een projectontwikkelaar verbouwd tot vijf appartementen.

Drie generaties Roothaert hebben de biljartfabriek geleid. Anton Roothaert werd na zijn overlijden in 1923 opgevolgd door zijn zoon Harry die op zijn beurt in 1977 overleed waarna diens zoon Anton de leiding overnam. Hij was met 400 biljarts per jaar de meest succesvolle. In 1992 moest de fabriek wegens gebrek aan opvolging sluiten.

Over het monument

Telefoonstraat 22
5038 DM  Tilburg