Tuinhuis Koning Willem II

Net als het Paleis-Raadhuis zegt ook ditt tuinhuis iets over de bijzondere band tussen koning Willem II en Tilburg. Het is een rijksmonument.

Koning Willem II heeft in Tilburg een aantal gebouwen gerealiseerd. Hij gaf opdracht tot de bouw van een nieuw paleis, een kazerne en boerderijen. Op zijn hoeven hield hij o.a. schapen van een bijzonder Silezisch ras. De wol werd geleverd aan plaatselijke fabrikanten. Met de ‘schaapskooien’ zorgde Willem II aldus voor inkomsten voor zichzelf en zijn hofhouding, maar ook voor arme Tilburgers. Maar er is meer dat herinnert aan de vorst. In het Leijgebied had hij ook een tuinhuis.

Dit tuinhuis ligt erg verscholen in het groen. Het is gebouwd in 1834 en in 1976 op de rijksmonumentenlijst geplaatst vanwege de cultuurhistorische waarde en de bijzondere architectuur. Het huis is opgetrokken uit baksteen en hout. Het heeft een dak met een ruime overstek en een rijk versierde daklijst. De bovenverdieping, aan drie zijden met een veranda met balusterhek omgeven, was de eigenlijke verblijfruimte. In dit tuinhuis zou de koning de woorden uitgesproken hebben: “Hier adem ik vrij en voel ik me gelukkig”.

Over het monument

Koningshoeven 30
5018 AB  Tilburg