Tuinstraat 61-63

Dit dubbel woonhuis is rond 1895 gebouwd in eclectische stijl, een gemeentelijk monument. De beide huizen lijken veel op elkaar, maar zijn niet identiek. De verschillen zitten onder andere in de dakrandversiering en de sluitstenen. De architect is niet bekend.

De gevels zijn opgetrokken uit een rode baksteen, in twee lagen. Daar boven een mansardedak met twee stenen dakkapellen. Trapgevels recht boven de voordeuren, zoals gebruikelijk bij dit soort huizen. De horizontale geleding van de panden wordt benadrukt door de hardstenen plint, de doorlopende lekdorpels onder de beneden- en bovenramen en de gootlijst. De verticale geleding wordt geaccentueerd door de lisenen (de niet constructieve bakstenen banden naast de voordeuren en op het einde van de gevels). Het linker huis heeft vijf traveeën, het rechter vier.

Hett rechter huis heeft op de verdieping rondboogvensters en een afwijkende sluitsteen. Daarboven siermetselwerk onder de kroonlijst, terwijl de buren daar een band van tegelwerk hebben. Op de zijgevel staat in letters geschilderd: “behangerij, stoffeerderij, perzen, oostersche tapijten”. Op huisnummer  61 (rechts) hebben in de oorlog Henri Gersons en zijn vrouw Frida gewoond, die beide Joods waren. Zij hadden een manufacturengroothandel. In 1943 werden de Gersons naar Duitsland gedeporteerd, ze werden vermoord. Ook textielhandelaar A.F. Nootenboom en schrijver Walter Breedveld woonden er.

Over het monument

Tuinstraat 61-63
5038 DB  Tilburg