Tuinstraat 64, woonhuis

Deze keer gaat het om het middelste pand, het huis met de topgevel. Het pand staat sinds 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst. De oorspronkelijke opdrachtgever en architect van het pand zijn niet bekend.

Het pand is gebouwd rond 1900 in een eclectische stijl.

Een middenstandswoning’ zegt de omschrijving, maar de middenstand van 1900 is blijkbaar toch wat rijker dan die van nu. Een gevel in baksteen met natuursteen lateien boven de ramen en daarboven boogvelden gevuld met siermetselwerk. De middelste travee eindigt in een topgevel die grotendeels omlijst wordt door twee lisenen. De schoudergevel boven de lisenen is afgedekt met natuurstenen platen met daarop hardstenen pironnen. Op de top zien wij een kruis van siersmeedwerk.

Vermeldenswaard is dat de bekende portretschilder Jan van Delft (1879-1952) vanaf 1920 tot zijn dood hier gewoond heeft.

Nu deze foto een groot deel van de buurpanden ‘meeneemt’, is het interessant te kijken hoe architecten eind negentiende eeuw omgingen met de gemetselde rondboogfries, die hier direct onder de geprofileerde gootlijst met klossen te zien is. Bij nr. 62, het linker pand, dienen de rondboogfriezen als ondersteuning van de klossen erboven. Bij nr.64 is dat veel minder het geval. De friezen lijken te dicht op elkaar te zitten en zorgen voor onrust in de gevel. Bij 66 zien we de mooiste toepassing. Hier zien we risalieten de rondboogfriezen ondersteunen waardoor een geïntegreerde gevel ontstaat.

Over het monument

Tuinstraat 64
5038 DD  Tilburg