Veldhovenring 89

Dit voormalig café met woonhuis, beter bekend als Café Westerburger werd verbouwd in 1924 naar een ontwerp van architect Ide Bloem. Het pand heeft geen monumentale status.

Het pand, eigendom van Hub. Rijnen, werd in 1924 met twee lagen verhoogd zodat er boven ruim gewoond kon worden. De gevel kreeg het karakteristieke aanzicht dat het nu nog heeft. Vijf lisenen die de gevel verticaal geleden omsluiten vier traveeën waarvan er drie identiek zijn. Daardoor krijgt de vierde travee met de ingangspartij, erker en topgeveltje alle aandacht. Brede vensters met boven anders getoogde bovenlichten dan beneden. In het dak vervangen drie veluxvensters de drie sobere dakkapellen van vroeger.

Het pand heeft onderdak geboden aan verenigingen met welluidende namen als kruisbooggezelschap ‘Strijden is ons doel’, postduivenclub ‘De luchtreizigers’ en  biljartclub ‘Langzaam maar zeker’. Sinds 1999  functioneert het als sociëteit voor een bridgeclub. Ide Bloem(1893- 1965) is vooral bekend geworden vanwege zijn ontwerpen voor slagerij Ooms, nu Van Hest, in de Nieuwlandstraat en café Havenzicht, nu Burgemeester Jansen, aan de Piushaven. Een dochter van Bloem trouwde met architect Jos. Schijvens. Bloem heeft ook panden samen met Schijvens ontworpen. Het fraaie Café Westerburger wordt verbouwd en krijgt een woonbestemming.

Over het monument

Veldhovenring 89
5041 BB  Tilburg