Voormalig woonhuis Nieuwlandstraat 49

Dit gemeentelijk monument is rond 1890 gebouwd in een eclectische stijl.

Het pand is gebouwd als woonhuis en nu in gebruik als kantoor. Wie opdracht gegeven heeft voor de bouw van het huis en wie de architect is, is niet bekend. Het bouwarchief is in Tilburg pas vanaf 1905 gaan functioneren. Wel moet op een gedenksteen in het huis, die in 1934 door Mgr. Diepen  onthuld is, te lezen zijn dat hier het geboortehuis van Primus van Gils (1758- 1834) heeft gestaan. De titel ‘Primus’ ontleende Van Gils aan het feit dat hij in het jaar 1778 de beste leerling van de universiteit van Leuven was. Van Gils is later de oprichter van seminaries in het bisdom Den Bosch geweest.

We zien een klassieke gevelindeling, een symmetrische gevel met vijf vensterassen met in de middelste een risaliet waarin, iets terugliggend, de ingangspartij ligt met daarboven een balkon en in het schilddak een stenen dakkapel. De dakkapel is met puntgevel en schouders op het voorschild geplaatst.

In 1925 woonde hier Mevrouw Vollaers Mandos, in 1927 handelsagent Theo Schots en in de jaren zeventig architect Ir. Karel Merks. Theo Schots bouwde in de jaren dertig de naast gelegen winkelhuizen 51 en 53.

Over het monument

Nieuwlandstraat 49
5038 SM  Tilburg