Voormalige bankiershuizen

Deze rijksmonumenten zijn tegelijk gebouwd in 1901 in een eclectische stijl.

A.H.H. Kerstens ging op nr. 28 wonen en A.M.A. Kerstens nam  nr. 30 voor zijn rekening.  Beiden waren firmant van Kassiershuis Kerstens en De Charro dat op nr. 30 zijn kantoor kreeg. Ongetwijfeld broers, maar wat was hun relatie met de gelijknamige lakenfabriek Kerstens die in de achtertuin van deze heren aan de Langestraat heeft gestaan? Is een van deze Kerstens directeur van die fabriek geweest?

We zien uitbundig versierde gevels. Bij de voordeur van 28 maar ook boven de ingang van het bankkantoor op no. 30 een korfboog. Rondboogvensters op de begane grond. Boven de ingang van nr. 30 een wit geschilderde erker met daarboven een balkon met uitbuikend smeedwerk en dan daar weer boven een topgevel. En, alsof het nog niet genoeg was, links van deze erker een smeedijzeren balkon, gedragen door rijk bewerkt natuursteen. Nr. 28 is iets soberder versierd maar heeft toch ook prachtige dakkapellen en op het balkon een  balustrade  met palmetmotief tussen arabesken en dat motief loopt door onder de ramen van de tweede laag.

In nr. 30 wordt nu gewoond, in nr. 28 zit sinds kort een bakker die zijn bakkerij combineert met een lunchroom.

Over het monument

Nieuwlandstraat 28 - 30
5038 SN  Tilburg