Voormalige fabrikantenvilla

Deze fabrikantenvilla is rond 1890 gebouwd in opdracht van textielfabrikant H.N. Franken.

Het herenhuis is een rijksmonument, gebouwd in een eclectische stijl. Een aandacht trekkende gevel met veel wit en rood, wit voornamelijk van wit geschilderd houtwerk, rood van de bakstenen waaruit de gevel is opgetrokken. We zien horizontaal en verticaal gekoppelde ramenparen in een symmetrische gevel als we afzien van de teruggelegen, later gebouwde, aanbouw rechts. Het pand oogt een beetje bombastisch. Het balkon boven de halfrond getoogde voordeur wordt op merkwaardige wijze gesteund door korte zuiltjes die door leeuwenkopconsoles gedragen worden. De gevel risaliseert een aantal malen. Je kunt dat goed zien aan de  telkens verspringende gootlijst. In de ramen zitten kunststenen deelzuiltjes en hoekpilasters met voluten. In de met leien gedekte dakschilden van het platte dak zien we nog drie oeils de boeufs. Het pand is thans in gebruik als kantoor. 

Franken was een van de drie directeuren van de in 1896 opgerichte textielfabriek Gebrs. Franken. Hij woonde hier naast het kantoor van de fabriek, het witte pand op nr. 80. Links van dit kantoor, waar nu de Bisschop Bekkerslaan ligt, was de fabriek gevestigd die in 1976 zijn poorten heeft gesloten en vervolgens werd gesloopt. Op het vrijgekomen terrein werd in 1988 het woningbouwplan Dromof (Dröge Mommers Franken) gerealiseerd.

Over het monument

Goirkestraat 82
5046 GN  Tilburg