Voormalige fabrikantenwoning

Dit rijksmonument is rond 1905 gebouwd in een stijl met invloeden van de neorenaissance.

Textielfabrikant H. Eras Janssen gaf de opdracht voor de bouw van deze villa en het ontwerp was van F.C. de Beer. In het bouwarchief treffen we als oudste informatie een bouwvergunning aan van 1916 voor het bijbouwen van een koetshuis met paardenstal ook op naam van deze Eras. Zijn architect is dan C.J. van Meerendonk. Eras was blijkbaar niet erg trouw wat betreft zijn architectenkeuze. Latere verbouwingen deed hij wel weer met F.C. de Beer maar ook H. Frankenfort tekende voor hem.

Het tweelaagse huis heeft een samengesteld dak, links dwars op de straat en rechts evenwijdig daar aan. De twee paren van twee vensters in de linkergevel worden rechts herhaald. We zien onder de vensters op de tweede laag tegels met Franse lelies, in de segmentbogen boven alle vensters natuurstenen aanzet- en sluitstukken en boven de rollagen gele wenkbrauwbogen. In de oksel van de verspringende voorgevel zit, onder een balkon dat steunt op een vierkante pilaster, de portiek met ingang. Het balkon wordt omrand door een natuurstenen balustrade met daartussen een ijzeren hekwerk. In het gebroken schilddak zien we twee sobere dakkapellen. In 1966 heeft het pand een kantoorbestemming gekregen.

Over het monument

Goirkestraat 84
5046 GN  Tilburg