Voormalige Immanuëlkerk

De voormalig Nederlandse Hervormde Kerk met dienstwoning is een rijksmonument,

gebouwd in 1909, in een sobere neoromaanse stijl.

De kerk met pastorie is gebouwd in opdracht van de Vereeniging tot Evangelisatie binnen de classis Den Bosch. De architect is L. W. van Muilwijk, tamelijk onbekend, maar het zal niet vanwege de bijzondere architectuur zijn dat dit eenbeukige zaalkerkje rijksmonument is geworden. Het gaat hier meer om het verhaal van Tilburg. De Staats Spoorwegen vestigde  zich in 1869 in deze wijk en haalde ook niet-katholieke werknemers naar Tilburg. De wijk Nijveroord werd eind negentiende eeuw aangelegd en deze bood onder andere huisvesting aan deze andersdenkenden. Zo werd voor hen een kerk gebouwd, hier in de Gasstraat, maar ook een protestantse school aan de Nijverstraat, op no. 171. 

Hier aan de Gasstraat staat een eenvoudig kerkje zonder de pracht en praal die we van de katholieke kerken gewend zijn, bescheiden gesitueerd achter de rooilijn maar wel opvallend dwars op de straat. De gevels van de kerk en woning zijn opgetrokken in een zelfde rode baksteen met speklagen. We zoen topgevels met hoeklisenen die een fries ondersteunen die onder de dakrand omhoog klimt naar de geveltop.

Over het monument

Gasstraat 30-32
5041 AM  Tilburg