Voormalige langgevelboerderij

Een van de slopershamer geredde voormalige langgevelboerderij in een verstedelijkte omgeving.

We zien een bakstenen gebouw met wolfsdak. In het voormalige bedrijfsgedeelte zit een halfrond stalraam, rechts ervan zat ook een later ingebouwd winkeltje. De gevelindeling van het woongedeelte dateert van 1921. Onder de dakrand met fries en gootlijst zitten staafankers. De linkerzijgevel heeft een stalraam en hooiluik. De aanbouw rechts achter was het bakhuis uit 1921. Het interieur is in 1997 vernieuwd en op voor- en achterschild zijn dakramen geplaatst. Tot 1949 heeft er een boerenbedrijf in gezeten en tot 1981 werden er nog zuivel en fijne vleeswaren verkocht. Er wordt nu gewoond. De grote schuur links (nr. 89) heeft een bedrijfsfunctie.

Dit pand is typerend voor de vroegere agrarische bebouwing aan de lintbebouwing van de Oerlesestraat. Een bouwbedrijf wilde hier in 1994 woningen met garages en parkeerhavens realiseren. Het pand stond niet op een monumentenlijst en was geen onderdeel van een beschermd stadsgezicht. Wel was het opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Sloop van deze laatst overgebleven boerderij in de Oerlesestraat zou ‘een aantasting  van het stadsbeeld’ zijn. De aannemer spande een kort geding aan, er dreigden juridische procedures, maar men vond een ‘minnelijke oplossing’. De gemeente bereikte uiteindelijk toch wat niet in rechte afgedwongen had kunnen worden.

Over het monument

Oerlesestraat 79-87
5021 TT  Tilburg