Voormalige Leoschool

De Leoschool werd in 1907 gebouwd onder architectuur van F.C. de Beer.

De school staat wat verdekt opgesteld achter de gevels van de Leo XIII-straat. Deze gevels met hun bijbehorende ruimte behoorden oorspronkelijk ook tot het schoolcomplex. De huidige woningen nr. 88, 88a en 88b zijn namelijk een in 1894 gebouwde drieklassige school geweest. Dit schooltje werd in 1907 vervangen door de nieuwbouw waar we het nu over hebben, nr. 90,  de Leoschool, een tienklassige jongensschool, gebouwd op het achterterrein.

De opdrachtgever van toen was het  R.K. Kerkbestuur van ’t Goirke, het ontwerp van F.C. de Beer. De drieklassige school aan de straat werd tegelijk met deze nieuwbouw verbouwd tot jongenspatronaat. In 1925 werd dit patronaat omgebouwd tot gymzaal. De school is tot 1968 lagere school geweest. Daarna kwam er de IVKO-mavo Skarabee.

In 1995 is het hele schoolcomplex onder leiding van architect Frans Bedaux verbouwd  tot wooneenheden en ateliers. De aula werd omgebouwd tot gastatelier waar binnen- en buitenlandse kunstenaars tijdelijk kunnen werken, een initiatief van de Stichting Van De Nieuwe Dingen.

Via de poort rechts van nr. 88b komen we op  het voormalige schoolplein en krijgen we een goed zicht op het nog steeds fraaie tweelaagse schoolgebouw van De Beer. Het pand straat (nog) niet op de monumentenlijst.

Over het monument

Leo XIII-straat 90
5046 KK  Tilburg