Watertoren

Deze opvallende watertoren aan de Bredaseweg is een rijksmonument. Het hele waterleidingsysteem met toren is ontworpen door ir. H.P.N. Halbertsma (1853-1929) in 1896.

De toren is gebouwd voor de Tilburgse Waterleiding Maatschappij (TWM) naar een neorenaissanceontwerp van ir. Halbertsma. De toren kent een sterk horizontale geleding. De onderbouw heeft een dubbele deur met een barokke sieromlijsting. Het boogveld is ingevuld met het wapen van Tilburg met eikenloof. In de bovendorpel van de deur staat het jaar 1896-97. De bovenbouw is voorzien van een opvallend torentje. Vooral de bovenbouw is in de oorlog beschadigd. In 1945 werd dit weer hersteld, waarbij de oorspronkelijke kantelen plaatsmaakten voor een hekwerk.

Ir. Halbertsma heeft op het gebied van waterleidingen in Nederland een voortrekkersrol gespeeld. Hij werkte o.a. in Arnhem en Den Helder, maar ook in Hannover. Het pompstation aan de Gilzerbaan, met ontijzeringssysteem, filters en rijnwaterkelders, is eveneens van zijn hand. Bij de opdracht stond niet het belang van hygiëne en volksgezondheid voorop, maar vooral het belang van de textielindustrie om over voldoende zuiver water te kunnen beschikken. De TWM is opgegaan in Brabant Water en ook deze toren heeft zijn functie in het waterleidingssysteem verloren, maar de watertoren staat er nog steeds als monument van schoon drinkwater.

Over het monument

Bredaseweg 205
5038 NE  Tilburg