Waterzuivering Moerenburg

De afvalwaterzuivering aan het Wilhelminakanaal is een ensemble van 9 rijksmonumenten. Op de achtergrond is het silhouet van Huize Moerenburg te zien.

Lang loosden de Tilburgse fabrieken hun afvalwater op de waterlopen. Omdat dit veel overlast gaf werd zuivering van het afvalwater noodzakelijk. Al vanaf het begin van de 20ste eeuw werden op Moerenburg proeven gedaan om het water van de Leij te zuiveren. In 1937 was deze installatie aan de Hoevense Kanaaldijk gereed, een van de eerste waterzuiveringsinstallaties in Nederland. Een jaar later ging men het water verder biologisch reinigen. Vanaf 1954 gebeurde dit met een mechanisch-biologische installatie.

Nadat De Spinder werd geopend is het complex gedeeltelijk gesloopt. De resterende gebouwen en installaties werden aangemerkt als rijksmonument. De locatie wordt nu ook gebruikt voor culturele evenementen. Pal naast de zuiveringsinstallatie zijn de contouren zichtbaar gemaakt van Huize Moerenburg. Dit was van de 14de tot de 17de eeuw de pastorie voor Tilburg en Enschot.

Over het monument

Vloeiveldweg 2
5048 TD  Tilburg