Willem II-straat 88-90, woonhuis en winkel

De panden staan sinds 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst, dateren van circa 1870 en zijn gebouwd in een eclectische stijl. De oorspronkelijke opdrachtgever en architect zijn niet bekend.

Het is feest in de Willem II-straat’ dat lijkt deze gevel al vanaf het begin van zijn aanleg in al zijn uitbundigheid uit te roepen. Nergens is er zoveel contrastrijke versiering op een gevel geconcentreerd als bij deze twee nu geportretteerde winkelwoningen. Een sobere bakstenen ondergrond geeft ingehouden van kleur de geprofileerde lijsten rond de muuropeningen gelegenheid tot stralen. Wit van kleur en rijk versierd maken zij er volop gebruik van.

Ook het hoofdgestel dat dit gevelbeeld beëindigt draagt aan deze feestelijkheden bij evenals de geprofileerde cordonlijst die de gevel in twee helften verdeelt. Vlak boven deze lijst beginnen de aanzetten van de profiellijsten rond de vensters zich al onder de lekdorpels onrustig te gedragen. De dakkapellen in het dak dragen met de mededeling dat zij niet origineel zijn niet extra bij aan de feestvreugde, maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door de beide voordeuren van de woningen die de toevallige passant voortdurend toeroepen dat hij welkom is in hun Willem II-straat.

De straat werd eerst Comediestraat genoemd naar het gebouw dat ervoor moest wijken. In 1886 pas kreeg de straat zijn koninklijke naam, geheel passend bij het resultaat van zijn inrichting.

Over het monument

Willem II-straat 88-90
5038 BJ  Tilburg