Winkelhuizen, Heuvelstraat 116-118

Deze gemeentelijke monumenten, beide winkelwoonhuizen, zijn gebouwd in de achttiende eeuw en hebben negentiende-eeuwse gevels in eclectische stijl.

Het tweelaags pand omvat twee winkelwoningen, is half vrijstaand en heeft een gepleisterde voorgevel. Het geveldeel links, nr. 116, heeft een symmetrische indeling, waarbij de winkelpui bestaat uit een deur in het midden met aan weerszijden een etalage op een hardstenen basement met kussens. Op de tweede bouwlaag zien we pleisterwerk uitgevoerd in blokmotief met strakke pilasters aan de zijkanten. Het middelste van de drie vensters is dichtgezet, terwijl de andere twee een twaalfruits raam hebben. In het midden van het dichtgezette raam is een hardstenen plaat met holle hoeken bevestigd. Aan de bovenzijde is de gevel afgewerkt met een strakke fries onder een overstekende geprofileerde gootlijst. Dit deel van het pand, beter bekend als bakkerij Van Vlerken,  heeft nog delen van het originele interieur van de bakkerswinkel met o.a. vitrinekasten en toonbanken. De oorspronkelijke bakkerij is in de jaren vijftig afgebroken waarna de nieuwe bakkerij achter nr. 118 is opgebouwd. Rechts van het pand nr.118 zien we een zogenaamde osendrop, ook wel druipgang genoemd, een smalle ruimte tussen twee  panden bedoeld om hemelwater af te voeren. De osendrop is hier met witte platen dicht gezet.

Over het monument

Heuvelstraat 116-118
5038 AH  Tilburg