Winkelwoonhuis Nieuwlandstraat 58

Dit gemeentelijk monument werd in 1929 gebouwd in de stijl van de nieuwe zakelijkheid.

Het bijzondere ontwerp is van architect Jos Wielders (1883–1949) uit Sittard, die enige jaren later, in 1934, in dezelfde stijl ook de Rijks HBS Willem II aan de Ringbaan Oost vorm zou geven.

We zien een  asymmetrische blokvormige gevel van handvorm bakstenen onderbroken door horizontale glasstroken met stalen raamprofielen en rechts een verticaal uitspringend deel in baksteen dat functioneerde als reclamezuil en vlaggenmast. De winkelpui springt fraai uit de gevel en loopt om in de zijgevel. De bovenlichten van de etalage liggen terug in de gevellijn. Ze zijn jammer genoeg dichtgeplakt waardoor het effect van de zwevende etalage-erker deels ongedaan gemaakt wordt.

De opdrachtgevers waren Janus Pillot (1901-1975) en Flip van der Lely, die een jaar eerder  de Zuid Nederlandse Boekhandel in de Noordstraat hadden overgenomen onder een nieuwe naam: Boekhandel de Kempen. Pillot en Van der Lely gingen al in 1934 uit elkaar, Pillot  ging naar de Spoorlaan en Van der Lely naar de Korvelseweg. Wat er direct daarna met de winkel hier in de Nieuwlandstraat gebeurde is onduidelijk. Er heeft lange tijd een stomerij in het pand gezeten. Nu zit er een rijwielwinkel.

Over het monument

Nieuwlandstraat 58
5038 SP  Tilburg