Woningen, Korvelseweg 162-168

Deze huizen  zijn gebouwd in 1904 naar een ontwerp van bouwmeester L.J. Goyaerts.

Het gaat om vier eenlaagse woonhuizen. Ze staan niet op de monumentenlijst maar zouden daar niet op misstaan. De huizen hebben een doorlopend mansardedak, gedekt met halfronde leien en kruispannen. Boven de dubbele entrees bevindt zich een doorgemetselde topgevel. De gevels zijn voorzien van een rijke ornamentiek met gekleurde bakstenen en hardstenen elementen. Verder zijn de panden voorzien van een gemetselde kroonlijst, geprofileerde dakgoot en sierankers. Het is een veel voorkomend type maar hier met een zeer rijke ornamentiek.  Zo zijn er art nouveau-elementen te herkennen.  De woningen zijn in 1904 gebouwd in opdracht van textielfabrikant Diepen.

Architect Leo Goyaerts werd geboren in 1852 als zoon van timmerman en bouwmeester J. F. Goyaerts.  Hij was ook politiek actief. Vanaf 1891 was hij gemeenteraadslid van Tilburg en van 1894-1918 wethouder. Wegens gezondheidsklachten nam hij ontslag en overleed op 19 juni 1918. Hij was  ook de architect van de in 1992 gesloopte Mariaschool in de Hoogvensestraat. Ook buiten Tilburg ontwierp hij, zoals het St. Ursula klooster in Boxtel. Hij verleende ook  zijn medewerking aan het Moederhuis van de zusters van Liefde aan de Oude Dijk. 

Over het monument

Korvelseweg 162-168
5025 JL  Tilburg