Bokhamerstraat 33-35

Links huisnummer 35, een gemeentelijk monument. Daarnaast huisnummer 33, een rijksmonument. Aan de rechterkant van de straat, achter de wei, de zijgevel van huisnummer 44, ook een rijksmonument

De Bokhamer is een dorp in de stad gebleven. Het gebied ligt tussen de Ringbaan West en het Zand en maakt het meest zuidelijke onderdeel uit van de ‘Groene Long’. Dat gebied loop via de Tongerlose en Reitse Hoevestraat door naar het Hasseltplein. Het is een gebied waar de tijd is stil blijven staan. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is er door o.a. Prof. H. van den Eerenbeemt en de Heemkundekring voor het behoud van deze groene historische cultuurstrook gestreden. Het deels authentieke wegenpatroon, met de daaraan liggende oorspronkelijke bebouwing die nog herinnert aan de vroegere Tilburgse nederzettingenstructuur, is zo bewaard gebleven en gerestaureerd. Tussen deze open bebouwing is hier in hartje stad nog een wei met een paard te zien.

Nr. 35 is een wevershuis uit de negentiende  eeuw met negen- en zesruits schuiframen en luiken. Nr. 33, ook als wevershuis gebouwd, stamt zelfs oorspronkelijk uit de achttiende eeuw. Het heeft een met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels. De straat is rijk bedeeld met monumenten. Nrs. 53, 49, 47, 45, 35, 27, 25 en 40 zijn evenals de 28 maycrete-woningen gemeentelijke monumenten; nrs. 51, 43, 33, 13, 44 en 42 zijn rijksmonumenten.                                                      

Over het monument

Bokhamerstraat 33-35
5042 GD  Tilburg